🔴 Thánh Lễ trực tuyến - GP. Phú Cường (05h00'): THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN | 18.08.2020 | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế



🔴 Thánh Lễ trực tuyến - GP. Phú Cường (05h00'): THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN | 18.08.2020 | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes