🔴 Thánh Lễ trực tuyến - TGP. Sài Gòn (05h30'): NHÀ THỜ ĐỨC BÀ - THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN | Ngày 18.08.2020Thánh Lễ trực tuyến: THỨ BA TUẦN 20 MÙA THƯỜNG NIÊN do linh mục Phêrô Kiều Công Tùng chủ sự, cử hành lúc 5g30 sáng ngày 18-08-2020 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo