🔴 Thánh Lễ trực tuyến - GP. Phú Cường (08h00'): Lễ Thiếu Nhi - CHÚA NHẬT TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN | 23.08.2020 |🔴 Thánh Lễ trực tuyến - GP. Phú Cường (08h00'): Lễ Thiếu Nhi - CHÚA NHẬT TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN | 23.08.2020 |

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo