🔴 Thánh Lễ trực tuyến - TGP. Sài Gòn (07h00'): NHÀ THỜ ĐỨC BÀ - CHÚA NHẬT TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN | Ngày 23.08.2020CHÚA NHẬT 21 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A cử hành lúc 7g ngày 23-08-2020 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo