🔴 Thánh Lễ trực tuyến - GP. Đà Nẵng (17h15'): NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG - LỄ VỌNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC VỀ TRỜI | Ngày 14.08.2020🔴 Thánh Lễ trực tuyến - GP. Sài Gòn (17h15'): NHÀ THỜ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG - LỄ VỌNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC VỀ TRỜI | Ngày 14.08.2020

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo