🔴 Thánh Lễ trực tuyến - GP. Xuân Lộc (04h30'): THỨ TƯ TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN | 12.08.2020( Do Dịch Bệnh Covid bùng phát lại - Nên Văn Phòng Tòa Giám Mục Xuân Lộc thông báo sẽ cử hành Thánh Lễ Trực Tuyến vào Buổi Sáng & Buổi Chiều của mỗi ngày ) 📌 Được phát trực tiếp từ Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc . 🌀 Trên các phương tiện truyền thông của GIÁO PHẬN XUÂN LỘC. 🔴 Ông Bà Anh Chị Em hiệp thông, tham dự các Thánh Lễ Online, cầu xin cho Quê Hương Đất Nước - cho Giáo Phận Xuân Lộc và cho từng Nhà, từng Người chúng ta vượt qua cơn đại dịch nguy hiểm này . 🌀 BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo