🔴 Thánh Lễ trực tuyến - TGP. Sài Gòn (05h30'): THỨ HAI TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN | Ngày 31.08.2020 - NHÀ THỜ ĐỨC BÀ SÀI GÒNThánh lễ trực tuyến: THỨ HAI TUẦN 22 MÙA THƯỜNG NIÊN cử hành lúc 5g30 sáng thứ Hai ngày 31-08-2020 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo