🔴 Thánh Lễ trực tuyến - TGP. Sài Gòn (07h00'): NHÀ THỜ ĐỨC BÀ - ĐỨC MẸ HỒN XÁC VỀ TRỜI | Ngày 16.08.2020ĐỨC MẸ HỒN XÁC VỀ TRỜI do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự cử hành lúc 7g sáng ngày 16-08-2020 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo