LHS Thứ Ba 15.09 Lễ Đức Mẹ Sầu Bi: CHẠNH THƯƠNG NGƯỜI MẸ ĐAU KHỔ - Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCTLHS Thứ Ba 15.09 Lễ Đức Mẹ Sầu Bi: CHẠNH THƯƠNG NGƯỜI MẸ ĐAU KHỔ - Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo