LHS Thứ Tư 16.09 Chúa Nhật XXIV TN: QUYỀN BÍNH LÀ ĐỂ PHỤC VỤ - Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCTLHS Thứ Tư 16.09 Chúa Nhật XXIV TN: QUYỀN BÍNH LÀ ĐỂ PHỤC VỤ - Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo