LHS Thứ Tư sau Chúa Nhật XXV TN: LỆNH TRUYỀN SAI ĐI - Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

LHS Thứ Tư sau Chúa Nhật XXV TN: LỆNH TRUYỀN SAI ĐI - Linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo