🔴Trực tuyến: THÁNH LỄ KHAI GIẢNG HỌC VIỆN MỤC VỤ 2020-2021 (TGP. SÀI GÒN)

Thánh lễ khai giảng năm Học viện Mục vụ 2020-2021 do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự lúc 18:00 thứ Tư ngày 24-09-2020 tại Nguyện đường Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo