Thánh lễ kết thúc sứ vụ của ĐGM Gioan Maria Vũ Tất & khởi đầu sứ vụ của ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Viên9g00, ngày 08.09.2020, tại nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc sẽ cử hành thánh lễ tạ ơn kết thúc sứ vụ của Đức cha Gioan Maria Vũ Tất và khởi đầu sứ vụ của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám quản Tông tòa giáo phận Hưng Hóa.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo