THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC NĂM 2020 Do Đức cha Nguyễn Đức Cường chủ sự Tại nhà thờ Chính Tòa Thanh Hóa.Do Đức cha Nguyễn Đức Cường chủ sự Tại nhà thờ Chính Tòa Thanh Hóa. Ngày 08 tháng 09 năm 2020

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo