🔴 Thánh Lễ trực tuyến - GP. Phú Cường (08h00'): CHÚA NHẬT TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN | Ngày 06.09.2020 | Lễ Thiếu NhiThánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến – Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A Vào lúc 08h00 ngày 06.09.2020. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo