🔴 Thánh Lễ trực tuyến - TGP. Sài Gòn (07h00'): CHÚA NHẬT TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN | Ngày 05.09.2020 | Đức Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn chủ sựThánh Lễ trực tuyến: CHÚA NHẬT 23 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A do Đức Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn chủ sự, cử hành lúc 7:00 sáng ngày 06-09-2020 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo