🔴Trực tuyến: Ngày Quốc Tế Di Dân 2020, Buổi Gặp Gỡ và Chia Sẻ | Chúa Nhật, ngày 27.9.2020

Ngày Quốc Tế Di Dân 2020, Buổi Gặp Gỡ và Chia Sẻ: Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân/HĐGMVN; và Đức cha Giuse Nguyễn Năng - Tổng Giám mục TGP Sài Gòn Vào lúc 15:00 - 16:45 | Chúa Nhật, ngày 27.9.2020 tại Nhà thờ Thánh Phaolô (Bình Tân)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo