🔴Trực tuyến: Ngày Quốc Tế Di Dân 2020, Thánh Lễ, Chúa Nhật, ngày 27.9.2020 tại Nhà thờ Thánh Phaolô

Ngày Quốc Tế Di Dân 2020, Thánh Lễ, Chúa Nhật, ngày 27.9.2020 tại Nhà thờ Thánh Phaolô (Bình Tân)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo