Bài 32: "Đừng Sợ! Ta không làm hại các con đâu" - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Bài 32: "Đừng Sợ! Ta không làm hại các con đâu" - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo