CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 025: Lễ kính Thánh Nữ Têrêxa Lisieux 1.10.2010 - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 025 Lễ kính Thánh Nữ Têrêxa Lisieux 1.10.2010 Mt 18, 3: "Anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời". Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo