Bài giảng của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Kính Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu

Bài giảng của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Kính Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo