Những điều ít người biết về Thánh Têrêsa - Cha Micae Phạm Quang Hồng

Những điều ít người biết về Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Tiến sĩ Hội Thánh Cha Micae Phạm Quang Hồng - Bài Giảng T5 1.10.2020 Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc - VietCatholic Perth, Australia

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo