LHS Thứ Ba sau CN XXIX TN: TRẢ LỜI THẾ NÀO TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA ?- Lm Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

LHS Thứ Ba sau CN XXIX TN: TRẢ LỜI THẾ NÀO TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA ?- Lm Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo