🔴Trực tuyến: Chuyên Đề: Đồng Hành Với Người Trẻ Trong Gia Đình | ĐGM Luy Nguyễn Anh Tuấn

🔴Trực tuyến: Chuyên Đề: Đồng Hành Với Người Trẻ Trong Gia Đình Thuyết trình viên: ĐGM Luy Nguyễn Anh Tuấn Vào lúc 19g00, Thứ Tư ngày 21-10-2020 tại Hội trường GB. Phạm Minh Mẫn, TTMV TGP Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo