Đúc kết của ĐGM Aloisiô Nguyễn Hùng Vị trong hội thảo Thánh Nhạc lần thứ 46

Đúc kết của Đức Giám mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị - Chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc trực thuộc HĐGMVN trong hội thảo Thánh Nhạc lần thứ 46 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo