VIỆC CHUẨN NHẬN CÁC BÀI HÁT THÁNH CA (IMPRIMATUR) - PHẦN 2

VIỆC CHUẨN NHẬN CÁC BÀI HÁT THÁNH CA (IMPRIMATUR) - PHẦN 2 do Nhạc sĩ Phanxicô trình bày trong Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 54 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo