Bài giảng Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm B - Nhà Thờ Công Lý, Sàigòn, 29.11.2020, Lm. QUANG UY, DCCT

Bài giảng Lễ Chúa Nhật 1 Mùa Vọng năm B - Nhà Thờ Công Lý, Sàigòn, 29.11.2020, Lm. QUANG UY, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo