LHS Thứ Hai 30.11, lễ thánh An - rê: SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ CỦA THÁNH AN-RÊ - Lm Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

LHS Thứ Hai 30.11, lễ thánh An - rê: SỨ MẠNG TÔNG ĐỒ CỦA THÁNH AN-RÊ - Lm Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo