TĨNH TÂM MÙA VỌNG GX. RẠCH VỌP Buổi 2, 2.12.20 - Con xin như cây cải ( Mc 4, 30-32 ) - Lm. QUANG UY

TĨNH TÂM MÙA VỌNG GX. RẠCH VỌP Buổi 2, 2.12.20 - Con xin như cây cải ( Mc 4, 30-32 ) - Lm. QUANG UY

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo