TĨNH TÂM MÙA VỌNG GX. RẠCH VỌP Buổi 3, 3.12.20 - Con xin như cây nho ( Ga 15, 1-4 ) - Lm. QUANG UY

TĨNH TÂM MÙA VỌNG GX. RẠCH VỌP Buổi 3, 3.12.20 - Con xin như cây nho ( Ga 15, 1-4 ) - Lm. QUANG UY

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo