TĨNH TÂM MÙA VỌNG NGÀY II: THIÊN CHÚA THỰC HIỆN LỜI HỨA CỨU ĐỘ - LM. GIUSE HỒ ĐẮC TÂM, DCCT

TĨNH TÂM MÙA VỌNG NGÀY II: THIÊN CHÚA THỰC HIỆN LỜI HỨA CỨU ĐỘ LM. GIUSE HỒ ĐẮC TÂM, ĐẶC TRÁCH THỪA SAI CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM THÁI HÀ: 16.12.2020

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo