TĨNH TÂM MÙA VỌNG NGÀY III: ĐÓN NHẬN ƠN CỨU ĐỘ NHƯ THẾ NÀO? - LM. GIUSE HỒ ĐẮC TÂM, DCCT

TĨNH TÂM MÙA VỌNG NGÀY III: ĐÓN NHẬN ƠN CỨU ĐỘ NHƯ THẾ NÀO? LM. GIUSE HỒ ĐẮC TÂM, ĐẶC TRÁCH THỪA SAI CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM THÁI HÀ: 17.12.2020

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo