Đêm Diễn Nguyện Mừng 130 năm đón nhận Tin Mừng và làm Phép Nhà Thờ KonHring 08/01/2021

Đêm Diễn Nguyện Mừng 130 năm đón nhận Tin Mừng và làm Phép Nhà Thờ KonHring 08/01/2021

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo