THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG SINH NHÃT 80 CỦA LM. PHÊRÔ KIM LONG (09/01/1941 - 09/01/2021)

THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG SINH NHÃT 80 CỦA LM. PHÊRÔ KIM LONG (09/01/1941 - 09/01/2021)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo