Bài giảng của Lm. Phêrô Kiều Công Tùng trong thánh lễ Thứ Ba tuần 3 mùa Chay, ngày 9-3-2021

Bài giảng của Lm. Phêrô Kiều Công Tùng trong thánh lễ Thứ Ba tuần 3 mùa Chay, ngày 9-3-2021

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo