Thánh Ca: MÙA CHAY & CHÉN ĐẮNG - Lm. An Bình

CD CHÉN ĐẮNG (full album) 1. LK Cha Ơi, Con Đã Về (Nguyễn Quang Hiển) & Hosea (Gregory Norbert) 2. Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai (Phaolo Kim) 3. Người Mù Vệ Đường (Hoàng Đức) 4. As The Deer Longs (Bob Hurb) Song Ca Với Đức Cha Kevin Vann 5. Rửa Chân (Cao Huy Hoàng) Trần Ngọc & Hồng Hạnh 6. Chén Đắng (Ý Vũ) 7. Chén Đắng (Lm. Ân Đức) 8. Xin Vác Lấy Thập Giá (Đỗ Vy Hạ) 9. Con Xin Phó Thác (Lm. Thành Tâm) 10. Tìm Về (Giang Ân)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo