Cha Giacôbê Hà Văn Xung giảng | Lễ giỗ 3 năm Đức Cố TGM. Phaolô | 3.3.2021 | NT Chánh Tòa Mỹ Tho.

Cha Giacôbê Hà Văn Xung giảng | Lễ giỗ 3 năm Đức Cố TGM. Phaolô | 3.3.2021 | NT Chánh Tòa Mỹ Tho.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo