LHS Thứ Sáu CN II MC: ĐỪNG GIẾT NÓ VÌ NÓ LÀ EM TA, LÀ RUỘT THỊT CỦA TA - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

LHS Thứ Sáu CN II MC: ĐỪNG GIẾT NÓ VÌ NÓ LÀ EM TA, LÀ RUỘT THỊT CỦA TA - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo