Bài giảng của ĐGM.Louis Nguyễn Anh Tuấn trong thứ Sáu tuần thánh ngày 2-4-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Bài giảng của ĐGM.Louis Nguyễn Anh Tuấn trong thứ Sáu tuần thánh ngày 2-4-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo