Đức Tổng Giám mục Giuse giảng tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội trong nghi thức suy tôn Thánh Giá lúc 18h00 ngày 02/04/2021.

Đức Tổng Giám mục Giuse giảng tại nhà thờ Chính Toà Hà Nội trong nghi thức suy tôn Thánh Giá lúc 18h00 ngày 02/04/2021.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo