Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong đêm canh thức Vượt qua, cử hành lúc 20:00 ngày 3-4-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong đêm canh thức Vượt qua, cử hành lúc 20:00 ngày 3-4-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo