CANH THỨC VƯỢT QUA do ĐTGM Giuse Nguyễn Năng chủ sự lúc 20:00​ thứ Bảy tuần thánh ngày 3-4-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

CANH THỨC VƯỢT QUA do ĐTGM Giuse Nguyễn Năng chủ sự lúc 20:00​ thứ Bảy tuần thánh ngày 3-4-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo