Thánh Lễ Truyền Dầu 2021 tại TGP Huế do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế.

Thánh Lễ Truyền Dầu 2021 tại TGP Huế do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo