[TRỰC TIẾP] Thánh lễ Truyền Dầu do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên Chủ sự tại nhà thờ giáo xứ Bút Đông, giáo phận Hà Nội ngày 01/04/2021.

[TRỰC TIẾP] Thánh lễ Truyền Dầu - 09h30 ngày 01/04/2021

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo