Bài 53: Biểu tượng Thiên Chúa kết ước với Abraham - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Bài 53: Biểu tượng Thiên Chúa kết ước với Abraham - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo