LHS Thứ Hai sau Chúa Nhật V Phục Sinh: AI THẤY THẦY LÀ THẤY CHÚA CHA - Lm Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo