Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Chúa nhật 25 TN năm B: "Hạ mình xuống & phục vụ nhau"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo