Chia sẻ Lời Chúa, Chúa Nhật 25 TN B, ngày 19/9/2021 tại nhà thờ Chính Tòa Sơn Lộc Giáo phận Hưng Hóa.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo