🔴Thánh Lễ Trực Tuyến | 6:30 | SUY TÔN THÁNH GIÁ | NGÀY 14-9-2021 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ SÀI GÒN

Thánh lễ trực tuyến ngày 14-9-2021 vào lúc 6:30 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn: Suy tôn Thánh Giá (lễ kính) do Lm. Giuse Bùi Công Trác chủ sự.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo