[TRỰC TIẾP] Thánh Lễ Suy Tôn Thánh Giá - 18h30, Thứ Ba ngày 14/9/2021

Thánh Lễ Suy Tôn Thánh Giá được truyền hình trực tiếp từ nhà thờ Chính tòa Hà Nội - Ngày 14/9/2021

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo